Pełna księgowość

Pełna księgowość spółek handlowych oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, jak i innych podmiotów obowiązanych, w tym fundacji oraz stowarzyszeń, komitetów wyborczych czy związków zawodowych, w tym comiesięcznie m.in.:

 • weryfikacja poprawności dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie dokumentów źródłowych do księgowania kwalifikacja i ewidencja księgowa i podatkowa dokumentów w systemie,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • zamykanie podatkowe miesiąca, ustalanie okresowych zobowiązań podatkowych CIT/PIT,
 • rozliczanie podatku VAT, prowadzenie ewidencji VAT i sporządzanie JPK_V7 oraz informacji podsumowujących, wymaganych przez KAS
 • konsultacje dotyczące korekt za złe długi w podatku VAT oraz PIT
 • bieżące prowadzenie rozrachunków, możliwe okresowe raportowani wg uzgodnień z Klientem
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz doradztwo w procesie złożenia sprawozdań do KRS/KAS
 • kontrola podatku u źródła w zakresie dostarczanych dokumentów,
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi,
 • stała współpraca telefoniczna i mailowa oraz jednorazowe przeszkolenie pracowników Klienta, odpowiedzialnych za kontakt z Biurem w zakresie dostarczanej dokumentacji źródłowej,
 • inne, dopasowane do zapotrzebowania Klientów usługi księgowe, wynikające z indywidualnych ustaleń umownych, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań GUS, śródroczne wyniki finansowe lub analiza zestawień księgowych, czynności księgowe lub sprawozdawcze związane z likwidacją spółki itp.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowych wykonywany jest również szereg innych czynności wchodzących lub dodawanych do zakresu miesięcznej obsługi:

 • coroczna analiza formy opodatkowania oraz sytuacji finansowej oraz specyfiki prowadzenia działalności i księgowości, pod kątem osiągniętych/planowanych wyników rocznych
 • stały monitoring i bieżące dostarczanie informacji o zmianach przepisów podatkowych oraz bilansowych w ciągu roku
 • aktualizacja danych rejestracyjnych i informacyjnych w KAS, po uzyskaniu stosownych informacji od Klienta,
 • aktualizacja polityki rachunkowości w związku ze zmianami podatkowymi lub specyfiką/rozwojem przedsiębiorstwa
 • możliwość sporządzania deklaracji w podatku PCC, po uzyskaniu stosownych informacji od Klienta,
 • przygotowywanie paczek przelewów do banku

W przypadku, kiedy dopiero zakładają Państwo spółkę prawa handlowego lub następuje obowiązkowe/dobrowolne przejście na księgi rachunkowe związane np. z przekroczeniem limitów bądź przekształceniem w spółkę handlową, Biuro DORADCA ma możliwość dostarczyć szeroki pakiet usług księgowych i podatkowych w celu odciążenia Państwa i wypełnienia w Państwa imieniu wszelkich obowiązków bilansowych. Mogą to być m.in.

 • omówienie i wybór optymalnej pod względem podatkowo-księgowym formy rozliczenia podatkowego;
 • wprowadzenie w przepisy i obowiązki narzucane przez Ustawę o rachunkowości na rozliczane podmioty, np. w zakresie obiegu gotówkowego,
 • wyjaśnienie obowiązków dokumentacyjnych i formalno-podatkowych Zarządu w związku z rozpoczęciem działalności, np. w CRBR
 • sporządzenie i złożenie odpowiednich dokumentów informacyjno-rejestracyjnych w KAS;
 • sporządzenie polityki rachunkowości i projektu planu kont w zależności od specyfiki działalności,
 • pomoc przy wyborze zakresu oprogramowania i sposobów przechowywania dokumentacji;
 • sporządzenie pism urzędowych,

Formularz kontaktowy

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?