Rząd przygotował nową ulgę dla przedsiębiorców, zwaną „wakacjami składkowymi”. To rozwiązanie może przynieść pewne odciążenie finansowe dla małych firm, które w wybranym miesiącu zostaną zwolnione z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jakie są szczegóły tej ulgi i kto będzie mógł z niej skorzystać?

Co to są „Wakacje Składkowe”?

„Wakacje składkowe” to dobrowolna ulga, która pozwoli przedsiębiorcom nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w roku. W tym czasie składki zostaną sfinansowane przez budżet państwa. Ważne jest, że ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej, którą nadal trzeba będzie opłacić.

Kto może skorzystać?

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. W miesiącu przed złożeniem wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych.
  2. W ostatnich dwóch latach nie osiągnęli przychodu powyżej 2 mln euro rocznie lub w jednym z tych lat osiągnęli przychód nieprzekraczający tej kwoty.

Wyłączenia

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi. Wyłączeni będą ci, którzy:

  1. W miesiącu przed złożeniem wniosku nie podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali w ramach stosunku pracy.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w formie elektronicznej. Co ważne, ZUS nie będzie wydawał decyzji administracyjnej w tej sprawie, a jedynie rozpatrywał wnioski w ciągu 40 dni. Jeśli wniosek spełni wszystkie warunki, przedsiębiorca automatycznie zyska prawo do ulgi w wybranym miesiącu.

oszczędność dla przedsiębiorców dzięki nowej uldze "wakacje składkowe"

Obowiązki przedsiębiorcy

Choć przedsiębiorcy będą zwolnieni z płacenia składek przez wybrany miesiąc, nadal będą musieli złożyć deklarację rozliczeniową do ZUS oraz odpowiednie raporty miesięczne. To konieczne, aby informować o składkach finansowanych przez budżet państwa.

Kiedy wejdzie w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie czterech miesięcy od ogłoszenia ustawy. Rząd planuje, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi jeszcze w 2024 roku.

„Wakacje Składkowe” Co dalej?

Choć „wakacje składkowe” mogą przynieść ulgę wielu przedsiębiorcom, niektórzy liczyli na większe zmiany, zwłaszcza w kwestii składki zdrowotnej. Być może w przyszłości rząd podejmie działania również w tym zakresie.

Podsumowanie

„Wakacje składkowe” to krok w dobrą stronę, który może pomóc przedsiębiorcom w zarządzaniu swoimi finansami. Jednak aby w pełni zrozumieć, czy i jak można skorzystać z tej ulgi, najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym z biura DORADCA Gliwice. Fachowa pomoc pozwoli uniknąć błędów i w pełni wykorzystać dostępne możliwości.