Najbardziej precyzyjnym, ale jednocześnie skomplikowanym systemem ewidencyjnym, jest pełna rachunkowość. Dostarcza kompletnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kto ma obowiązek, a kto może…