W dniu 16.11.2021r. ustawa o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie została podpisana przez Prezydenta, co spowodowalo, że zapowiadane rewolucyjne zmiany podatkowe weszły w życie, w bardzo dużej większości już od 1 stycznia 2022 roku. W ramach nowego Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów przewidziało szereg zmian dotyczących opodatkowania dochodów osób fizycznych.

W związku z niezwykle szybko wchodzącymi w życie zmianami, mającymi wpływ na Państwa działalności, pragnę jako Doradca Podatkowy, zaproponować Państwu skorzystanie z indywidualnej porady podatkowej w zakresie Nowego Ładu, które dla naszych Klientów Biura odbywają się już nieodpłatnie w ramach umowy księgowej, już od przełomu listopada i grudnia 2021, podczas których staram się przedstawić Państwu spektrum zmian oraz możliwych do podjęcia decyzji związanych z nowym rokiem 2022. Zapraszam do telefonicznego ustalenia dogodnych terminów spotkań.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zdaniem DORADCY zmiany podatkowe Nowego Ładu, wchodzące w życie od 01.01.2022r., które dotyczą Przedsiębiorców oraz pracowników:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z dotychczasowej kwoty 8000 zł do 30.000 zł,
 • Podwyższenie drugiego progu podatkowego w skali podatkowej (PIT), który oznacza opodatkowanie wyższą stawką 32%, z dotychczasowej kwoty 85.528 zł do 120.000 zł,
 • Zmiany w składce zdrowotnej i likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku od 2022r. (dotychczasowe odliczenie wynosi 7,75%) w przypadku wszystkich podatników (PIT),
 • Likwidacja od 2022r. ryczałtowej (stałej) składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – składka zdrowotna będzie liczona proporcjonalnie do dochodu, tym samym będzie wymagała wyliczania/ustalania po obliczeniu wyniku podatkowego, jak i zniknie możliwość jej odliczania od podatku. Sposób wyliczenia będzie uzależniony od wybranego sposobu opodatkowania. Szczegóły dotyczące składki zdrowotnej!
 • Wynagrodzenia członków zarządu ze składką zdrowotną – objęcie obowiązkową składką zdrowotną przychodów z tytułu powołania do udziału w organach spółek prawa handlowego, dotychczas nieoskładkowanych,
 • Likwidacja prawa wyboru karty podatkowej od 01.01.2022r. dla innych podatników i bardzo duże ograniczenia w jej stosowaniu dla dotychczasowych podatników korzystających z tej formy,
 • Zmiany stawek opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022r.,
 • Zmianę zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy,
 • Zmniejszenie limitu obrotu bezgotówkowego – obniżono limit płatności gotówkowych pomiędzy firmami z obecnych 15.000 zł do 8.000 zł oraz wprowadzono limit dla transakcji gotówkowych w relacji podatnik-konsument w kwocie 20.000 zł.
 • Obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców swoim klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu, dotyczący przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, tj. takich, których roczny przychód przekracza 20.000 zł. W przypadku niedopełnienia obowiązku, czasowo nie będzie przysługiwało m.in. prawo do stosowania rozliczeń kwartalnych i zwrotu VAT w terminie 25-dniowym (nie dotyczy zwrotu na rachunek VAT).
 • Ograniczenia w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, z założeniem, że warunkowo prawo do amortyzacji zostanie przedłużone jeszcze do 31.12.2022r. dla środków trwałych nabytych lub wytworzonych przed 01.01.2022r.
 • Zmiany w zakresie korzyści podatkowych dotyczących wykupu leasingowanego samochodu na osobę prywatną – likwidacja preferencji od 01.01.2022r.
 • Ulga dla klasy średniej – będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców na skali podatkowej, osiągających roczny dochód w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Jak zapowiadał projekt, dzięki uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od ok. 6000 zł do 11.000 zł miesięcznie,
  Szczegóły dotyczące ulgi dla klasy średniej – warunki
 • Zerowy podatek dochodowy (PIT) dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, w przypadku niepobierania świadczeń emerytalnych,
 • Ulga dla Polaków powracających z emigracji – od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50.000 zł,
 • Zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków – będą mogli rozliczyć się razem już w roku zawarcia małżeństwa,
 • Przeciwdziałanie „szarej strefie” poprzez wspieranie legalnego zatrudnienia. W razie ujawnienia nieprawidłowości, pracodawcy będą płacić niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów. Będą też zaliczać do swoich przychodów, za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, równowartość minimalnego wynagrodzenia.
 • Zmiany w tzw. Estońskim CIT, czyli tzw. nowym „ryczałcie od dochodów spółek” i uproszczenia w jego stosowanium.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych, rezygnację z obowiązku nakładów inwestycyjnych, rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów, obniżenie stawki estońskiego CIT.
 • Pozostałe ulgi i zmiany dla przedsiębiorców:
  • Ulgi na innowacje dla przedsiębiorstw:
   • Ulga B+R i IP Box
   • Ulga na prototyp
   • Ulga na robotyzację
   • Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
  • Ulgi dotyczące ekspansji i rozwoju firm – skierowane do firm rozwijających się, najczęściej dużych podmiotów lub podmiotów o dużym kapitale
   • Ulga IPO – wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.
   • Ulga Venture Capital
   • Ulga konsolidacyjna
   • Ulga na ekspansję
   • Nowy estoński CIT
   • Tworzenie Grup VAT
  • Zmiany dla inwestorów – dotyczy inwestycji zagranicznych w Polsce
   • Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora (Investor Desk)
   • Jedna decyzja dla jednej inwestycji – porozumienie indywidualne dla dużych inwestorów zagranicznych między Ministerstwem Finansów, a inwestorem
   • Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)
   • Polskie Grupy VAT
   • Polska Spółka Holdingowa (PSH) – usunięcie podatkowych barier do inwestowania
   • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mf.gov.pl, portalu Lex.pl oraz portalu Gofin.pl