Przepisy podatkowe Polskiego Ładu, obowiązujące od 1.01.2022 r. to istotna zmiana systemu podatkowego, która powoduje, że obciążenie składkowe i podatkowe przedsiębiorców jak i pracowników w znacznej części wzrośnie ze względu na proporcjonalny sposób wyliczenia składki (nowy dla przedsiębiorców) jak i ze względu na brak prawa do odliczenia dotychczasowej części składki zdrowotnej od podatku (nowy mechanizm zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców). Ustawodawca zapowiedział jednak, że jednocześnie z opisanymi wyżej zmianami, przewidział też ich neutralizację, która odbywać się będzie poprzez tzw. Ulgę dla klasy średniej, co oznacza możliwość rekompensaty podwyżki obciążeń właśnie w przypadku osób przypisanych do wskazanej w nazwie grupy.

Ulga dla klasy średniej – będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców na skali podatkowej, osiągających roczny dochód w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Jak zapowiadał projekt, dzięki uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od ok. 6000 zł do 11.000 zł miesięcznie,
Szczegóły dotyczące ulgi dla klasy średniej – warunki

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) oraz z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga ma dotyczyć osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio od 5 701 do 11 141 zł miesięcznie). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3ustawy o PIT. Zgodnie z obecnymi omówieniami nowych przepisów, przekroczenie przychodów nawet o 1 zł spowoduje utratę prawa do całej ulgi.