Rewolucyjne zmiany przepisów podatkowych podpisane w dniu 16.11.2021r. – Polski Ład, to przede wszystkim zmiany w składce zdrowotnej i likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku od 2022r. (dotychczasowe odliczenie wynosi 7,75%) w przypadku wszystkich podatników (PIT) jak również likwidacja od 2022r. ryczałtowej (stałej) składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Składka zdrowotna będzie liczona proporcjonalnie do dochodu, tym samym będzie wymagała wyliczania/ustalania po obliczeniu wyniku podatkowego, jak i zniknie możliwość jej odliczania od podatku. Sposób wyliczenia będzie uzależniony od wybranego sposobu opodatkowania.
Szczegóły poniżej:

4.1 Przedsiębiorcy rozliczający PIT na zasadach ogólnych

    Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej ma wynieść 9% dochodu oraz bez możliwości odliczenia składki od podatku. Zastrzeżono jednak, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł od stycznia 2022 roku.

    Ważne!

    Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, został przygotowany mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców, których dochody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

4.2.Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym

    Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego ma wynieść 4,9% dochodu. Tutaj również zastrzeżono, że składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia. Zakładając, że w 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto, to składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł od stycznia 2022 roku.

4.3.Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

    Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę:

  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia – składka ok. 300 zł,
  • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia  – składka ok. 500 zł,
  • przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia – składka ok. 900 zł.

 4.4. Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową

    Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.

4.5 Wynagrodzenia członków zarządu ze składką zdrowotną –

Objęcie obowiązkową składką zdrowotną przychodów z tytułu powołania do udziału w organach spółek prawa handlowego, dotychczas nieoskładkowanych,